Przebojowy Dzieciak

portal przebojowych rodziców

Jak zachęcić dziecko do rozwijania pasji?

3 min read

Już małe dzieci przejawiają zainteresowanie różnymi czynnościami. Niektóre wykazują chęć do aktywności fizycznej np. tańca, a inne chętnie układają puzzle lub oglądają książki. Zadaniem rodzica jest pokazanie dziecku, jakie ma możliwości, by w niedalekiej przyszłości wzbudzić w nim chęć do rozwijania pasji.

Jak rozpoznać u dziecka talent?

Rodzice, którzy spędzają czas z dzieckiem na nauce i zabawie mają większe szanse na odkrycie u niego talentu. Jeżeli rodzic zauważy, że dziecko czymś się interesuje, powinien w umiejętny sposób wzmacniać w nim te zainteresowania. Ważne jest, aby zaakceptować zainteresowania dziecka i nie narzucać mu niczego. Jeśli dziecko nie jest zaciekawione układaniem klocków, nie wolno go zmuszać. Warto jednak co jakiś czas próbować zainteresować dziecko, czymś nowym. W ten sposób buduje się otwartość dziecka na nowe możliwości. Trzeba pamiętać, że w przypadku gdy dziecko ma jakieś trudności z wykonaniem zadanie, ni wolno wywierać na nim presji, tylko zmotywować do dalszego działania. To chęć i zaangażowanie liczą się najbardziej, a nie efekty. To od rodzica zależy, czy dziecko będzie rozwijało jakąś pasję w przyszłości.

Pomocna będzie opinia kogoś z zewnątrz.

Dla każdego rodzica dziecko jest cudem i wszystko, co jego dotyczy, wydaje się wyjątkowe. Dlatego, gdy dziecko uczęszcza już do przedszkola lub szkoły, warto zasięgnąć opinii u wychowawcy, czy faktycznie dziecko przejawia jakiś talent lub predyspozycje np. do jakiegoś sportu. Ważne jest, aby rodzice nie sugerowali nauczycielowi pochlebnych uwag na temat dziecka. W końcu nikomu nie powinno zależeć na nieszczerych opiniach.

Co z niespełnionymi marzeniami rodziców?

Zdarza się, że rodzice próbują narzucić dziecku pasję, która nie została spełniona w okresie ich dzieciństwa. To ogromny błąd, ponieważ dziecko, które jest zmuszane np. do gry w piłkę, czuje się nieszczęśliwe, a jednocześnie nie chce zawieść rodziców. Z pewnością w przyszłości będzie miało żal do rodziców za to, że nie mogło zdecydować samodzielnie o rozwijaniu pasji. Dlatego rodzice powinni powstrzymać się od spełniania swoich ambicji kosztem dziecka.

Jak rozwijać pasję u dziecka?

Gdy dziecko wybrało już kierunek, w którym chce się rozwijać, potrzebna będzie motywacja. Psychika dziecka jest szczególnie wrażliwa, a każda porażka może być powodem spadku motywacji i obniżenia nastroju. Rola rodziców w budowaniu motywacji u dziecka jest niezwykle ważna. Dziecko musi czuć, że jest wspierane przez rodziców w każdej sytuacji. Dzięki temu będzie miało frajdę z rozwijania pasji bez względu na to, czy będzie osiągało sukcesy w danej dziedzinie, czy nie. Z czasem u dziecka zbuduje się motywacja wewnętrzna, wtedy jego chęć i zaangażowanie do spełniania się w danym kierunku, prawdopodobnie nie zniknie przez długie lata.

Jak zachęcić dziecko do działania, nie wywierając presji?

Proces rozwijania u dziecka pełnego zaangażowania do jakiejś pasji jest długotrwały. Nie wolno niczego przyspieszać ani zmuszać do działania. Najlepiej zachęcić dziecko do aktywności w pomysłowy sposób np. wysłać je na obóz profilowany np. sportowy, artystyczny itp., a w czasie ferii zimowych zapisać dziecko na półkolonie tematyczne. W każdym większym mieście organizowane są liczne zajęcia, wyjazdy czy półkolonie dla małych sportowców, naukowców, czy artystów. Aby znaleźć jakiś wyjazd, czy półkolonie dla dzieci, wystarczy wpisać w Google np. półkolonie łódź, a ofert będzie wiele. Dzieci na takich obozach, czy półkoloniach nie tylko rozwijają swoje pasje, ale także spędzają aktywnie czas, bawiąc się i spędzając czas z rówieśnikami.